error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Offisiell åpning av AKSET

AKSETåpning

Gratulerer til elever, ansatte og besøkende med offisiell åpning av AKSET kultur- og skolesamfunn. Tusen takk til alle for to helt spesielle dager!

Elevrådslederne4

Takk til elever og ansatte for en fantastisk jobb både på og bak scenen. Vi sikta opp og strekte oss, og var aller best i lag! Alt er mulig med topp motivasjon og godt lagarbeid.

Takk til eldre elever som har tatt godt vare på yngre. Takk til elevrådsledere og nestledere som holdt velkomsttale og stod for snorknyting. Takk også til støttende foresatte og for mange gode tilbakemeldinger fra publikum.

Bokstaver

"Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp." (Fra innledning i læreplanens generelle del).

Ballonger

I prosjektukene (37-39) har elevene virkelig møtt på nye oppgaver og fått erfaring med å mestre utfordringer sammen med andre. Elevgrupper på tvers av alder og skoleslag har øvd inn bit for bit av forestillinga sammen, og eldre elever har vært til stor hjelp og trygghet for de yngre når bitene skulle settes sammen i den store helheten. 


(Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune)

Vi har hatt tre vellykka prosjektuker, hvor målet har vært å bli kjent med hverandre og prøve ut modeller for samhandling på tvers. Samhandlingsprosesser og resultater fikk publikum flere smakebiter på under myldreforstillinger og festforestillinger 28. og 29. september!

Se flere flotte bilder fra offisiell åpning 28. september her.

Tips en venn  Skriv ut