error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Om AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli 2016 og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. AKSET omfatter fem kommunale virksomheter: Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus – samt Inderøy videregående skole som er fylkeskommunal. Til sammen er det i overkant av 700 skoleelever i AKSET i aldersgruppen 6 til 19 år, og ca. 150 ansatte. Virksomheten i AKSET er selvstendige virksomheter, men drar nytte av hverandre og samhandler tett - om lokaler, drift, fagsamarbeid og utviklingsarbeid. AKSET ledes i fellesskap av samarbeidsorganet, som består av lederne fra de seks virksomhetene, etter en konsensusmodell. Rollen som koordinerende leder går på rundgang, for ett år om gangen.
 

Kontakt oss

Koordinerende leder 2020-21: Sigrid Bjerkan, rektor ved Inderøy kulturskole
sigrid.bjerkan@inderoy.kommune.no
99 27 75 10

Inderøy kulturhus
Inderøy bibliotek
Inderøy kulturskole
Inderøy videreående skole
Inderøy ungdomsskole
Sakshaug skole
 

Se presentasjons film(er) av AKSET (kort eller lang)

Planverk for AKSET

Skjema