error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Innherred Innkjøp

Innherred Innkjøp ble etablert 01.01.2019. Vi er et interkommunalt samarbeid mellom Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger kommune, organsiert som et § 27-samarbeid. Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og er formell arbeidsgiver for ansatte i Innherred Innkjøp.  Innherred Innkjøp vil ha en desentralisert struktur, men daglig leder vil ha fast kontorsted på Inderøy Rådhus. I tillegg har vi kontorlokaler på Levanger, Steinkjer og Verdal (fra høsten 2019). Styret består av rådmennene i deltakerkommunene, og det er Rådmann i Inderøy, Peter Ardon, som er styreleder. 

Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle, forsvarlige og effektive anskaffelser på vegne av kommunene. 

Innherred Innkjøp utarbeider felles innkjøpspolitikk, innkjøpsstrategi, innkjøpsreglement og innkjøpsbetingelser for våre deltakerkommuner. Dette blir en del av de strategiske verktøyene som blant annet skal bidra til at kommunene skal kunne nå sine mål om kostnadsefefktiv tjenestyting. 

 

Skjema