error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad skole

Lyngstad skole

Lyngstad skole er en barneskole med SFO. Skolen har vanligvis mellom 50 og 60 elever fordelt på 1. til 7. klasse. Det betyr at vi er en fådelt skole med 4 "klasser". Til sammen jobber 13 personer her i ulike roller: renholder, vaktmester, assistenter og pedagoger.

Skoledagen varer fra 0815 til 1300 (tirsdag, onsdag og torsdag) og fra 0815 til 1400 (mandag og fredag). SFO har åpent fra 0645 til 1700.

Grunnsyn

Grunnsyn

Det er tre ”postulater” som er styrende for oss ansatte ved Lyngstad skole:
1) Det er rettferdig å behandle alle ulikt.
2) Hver enkelt har rett til å bli sett og tatt på alvor.
3) Fellesskapet er viktig.

Ut fra dette preges arbeidet av troen på at barn har egenverdi og at de kan mestre ulike oppgaver. Vi ønsker å gi alle en gyllen mulighet ved å stimulere til egenutvikling og opplevelser hvor den enkelte lykkes. Samtidig forventes det vilje og evne til å fungere innenfor tydelige rammer i fellesskap med andre barn og voksne.