error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
AKSET

OM SKOLEN

Inderøy ungdomsskole ligger på Straumen i sentrum av Inderøy kommune. Skolen er en del av det nye AKSET kultur og skolesamfunn som i tillegg til ungdomsskolen inneholder Sakshaug skole (barneskole), Inderøy videregående skole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus.

Inderøy ungdomsskole er arbeidsplass for over 50 ansatte i forskjellige yrkesgrupper; vaktmestere, renholdere, lærlinger, assistenter, arbeidsledere, sekretær, logoped, helsesøster, lærere, studenter og ledere. Dette mangfoldet av yrker og ansatte gjør skolen til en hektisk og spennende arbeidsplass hvor den enkeltes innsats og tilstedeværelse i sum utgjør skolens totale arbeidsmiljø og opplæringsmiljø.

Skolens strategiske plassering gir oss mange fordeler når det gjelder arenaer til undervisningsformål. Vi har gangavstand til bibliotek, konsertsal, gymsal, flott utendørs idrettsanlegg og ikke minst ski-anlegget Prestlia med stort frilufsområde. Nevnes også bør muligheten vi har til å besøke våre to flotte kirker, Sakshaug nye kirke og Sakshaug gamle kirke. Inderøy Bygdemuseum ligger også tett inntil vår gamle kirke.
 
Ca. 300 er elever ved ungdomsskolen, og vi har til sammen 11 klasser ved skolen. Hvert årstrinn har to kontaktlærere for hver klasse, og for inneværende skoleår er det 22 lærere som har funksjon som kontaktlærere.

Skjema