error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Omdømmebygging

Inder%C3%B8y+flyndre+01.jpg

Delprosjekt for å øke bolyst og næringsutvikling. Bruker midler til å støtte Frivillig Inderøy sitt bolystprosjekt og til direkte markedsføring av Inderøys kvaliteter som bosted og sted for å drive næring.

Konklusjoner:

  • I 2015 er det nødvendig å tiltrekke profesjonell kompetanse for å bistå med utvikling og drift av konsept. Det er satt av 300.000 kroner til omdømmebygging i 2015.
  • Bruke mer midler på Sommeravisa og brosjyren Inderøyturer.
  • Større bruk av profesjonell kompetanse og bruk av digitale flater og sosiale medier. Det bør jobbes for å få fram en markedskanal som treffer mange, feks. Facebook og Instagram.
  • Kommunens hjemmesider og Facebook-sider har store forbedringsmuligheter.

Veien videre:

Omdømmebygging avvikles som prosjekt i nåværende form og inkluderes i ordinær drift. Det må jobbes videre med utvikling av hjemmeside og bruk av andre sosiale medier. Forslag om å starte et forprosjekt for utredning og planlegging av profilering av arrangement i Inderøy fra februar/mars 2016 etter innspill fra Frivillig Inderøy.

Skjema