A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsstønad er en tjeneste som kommunen gir etter Helse- og omsorgstjenesteloven. I lovens § 3-6 heter det at kommunen skal ha tilbud om omsorgsstønad til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den enkelte har likevel ikke krav på omsorgsstønad da tildeling blant annet er avhengig av kommunens økonomi. Ordningen omfatter både ektefelle/samboere og andre frivillige omsorgsytere samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Søknad og/eller spørsmål om tjenester rettes til Forvaltningskontoret:

forvaltningskontoret@inderoy.kommune.no

Skjema