error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Opplæring for skoleledere og medlemmer av styrer, råd og utvalg i Inderøyskolen

26. januar hadde Inderøy kommune besøk av Kjersti Falck fra Foreldreutvalget for grunnskolen sentralt.

Inderøy kommune i samarbeid med Inderøy kommunale foreldreutvalg satte på dagsorden opplæring for skoleledere, medlemmer i styrer, råd og utvalg for grunnskolen i Inderøy.

Tema;
Mandat til de ulike utvalg etter lovverk Roller Et godt skole - hjem samarbeid

Kjersti Falck, konsulent i det sentrale Foreldreutvalget for grunnskolen sto for innledningen.

Det ble et godt møte med cafedialog, og gode innspill fra foreldregruppen og skolelederne. Vi tar med oss konstruktive tilbakemeldinger videre i skole - hjem samarbeidet.

Møtedeltakere.jpg

Skjema