error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Opplevelse og reiseliv

hovedkjerkstien.jpg

Tydelig næringslivssatsing i Inderøy, med stort utviklingspotensial.

Status:

  • Et forprosjekt fra 2012 har sett på det å styrke vertskapfunksjonen til Inderøy, utvikle kommunen til en bærekraftig destinasjon, stimulere til økt aktivitetstilbud og økt kapasitet på overnatting.
  • Det er utarbeidet og gjennomført en kompetanseplan for Det gode vertskap i samarbeid med Den Gyldne Omvei og Inderøy Næringsforening.
  • Etter et forstudie fra 2014 skal det i 2015 etableres et hovedprosjekt for Bærekraftig Reiseliv som settes i verk i 2015. Målet for satsingen er at Inderøy ender opp med merket for bærekraft, som er et kvalitetsmål for reisemål i Norge. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,3 millioner kroner. 85 prosent av summen finansieres av Innovasjon Norge.
  • For 2015 er det avsatt 400.000 kroner til Opplevelse og reiseliv. Resterende beløp brukes til omdømmebygging og utvikling av andre resielivssatsninger, feks. turistbrosjyrer, kart, tilrettelegging av turstier, utarbeidelse av forskjønningsplan, rygging av vegkanter mm.

Veien videre:

Prosjektet Bærekraftig Reiseliv gjennomføres. Opplevelse og reiseliv avvikles som prosjekt fra 2016 og inngår i ordinær drift ved næringsutvikler.

Skjema