error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Oppstart av kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel 2012-2025.

Formannskapet i Inderøy kommune vedtok i henhold til plan og bygningslovens kap. 11 og § 11-12 oppstart av ny kommuneplan for 1756 Indrøy.

Det vil bli utarbeidd både ny samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i Inderøy kommune for perioden 2012-2025.

Kommunen har utarbeidd planstrategi med planprogram for kommuneplanen der det gjøres rede for formål, planprosess med frister og medvirkning.

Det vil bli arrangert et åpent oppstartsmøte i løpet av våren 2012. Inderøy kommune ønsker innspill til planarbeidet, og det settes en frist for å komme med innspill til 1. juni 2012.

Innspill til planen sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Indrøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no.

 

Planstrategi/ Planprogrammet kan lastes ned på denne lenken.

 

Skjema