error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Logo Kartverket_400x283

Oppstart av navnesak - Undersåker

Grunneiere

Høring på vegne av Kartverket

I forbindelse med adressering (nytt vegnavn fra Rostadvegen til sjøen) så reiser Kartverket navnesak på det felles gårdsnavnet til gårdsnumrene 23 og 24 i kommunen. Navnet er registrert i Sentralt stedsnavnregister med skrivemåten Undersåker. Gårdsnavnene er registrert i Matrikkelen med hhv. Undersåker Vestre (23/1) og Undersåker Østre (24/1).

Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser der en ber om innspill.

Brev fra Kartverket datert 04.02.2015 inneholder informasjon om hvem som kan komme med innspill.

Frist for innspill er 06.03.2015

Høringsuttalelser sendes til:

Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670 INDERØY

Eller til postmottak@inderoy.kommune.no  merkes 2015/210

 

postmottak@inderoy.kommune.no merkes 2015/210

Skjema