error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lensmyra

Oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for Lensmyra Næringspark

Hovedutvalg Natur har i møte 4. mai 2015 vedtatt å starte arbeid med å utarbeide reguleringsplan for Lensmyra Næringspark.

På bakgrunn av utredningsarbeidet som Selberg Arkitekter og Proneo har gjort i forhold til utvikling av en ny næringspark på Lensmyra, varsler Inderøy kommune oppstart av arbeid med regulering av området.

Planområdet vil omfatte både eksisterende og framtidig næringsareal på Lensmyra avgrenset av jernbanen i øst og fv. 755 i sør-vest.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Inderøy kommune v/Pål S Gauteplass.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Inderøy kommune innen 1. september 2015.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned fra følgende lenker:

Vedtak i Hovedutvalg Natur   Kart over aktuelt planområde    Rapport 1 fra Proneo 2015     Rapport 2 fra Proneo 2015     Mulighetsstudie Selberg arkitekter 2012 

Kartlink 

Skjema