error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Oppstart av planprosess for boligsosial handlingsplan

Inderøy kommune varsler om oppstart av planprosess for boligsosial handlingsplan. Dette er en samlet plan for kommunens arbeid for at vanskeligstilte skal kunne etablere seg og bli boende i egen eller leid bolig, og mestre dette på en god måte. Planen skal være et forutsigbart redskap i dette arbeidet.

Kommunen ber nå om at alle som ønsker å gi innspill til planarbeidet, tar kontakt med oss. Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/ Renate Trøan Bjørshol tlf. 74 12 45 47.

Frist for innspill er satt til 23.03.2018.

Innspill merkes med plannavn og sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema