error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kart_planavgrensning Stokkan steinbrudd

Oppstart av reguleringsendring for Stokkan steinbrudd

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsendring for del av eiendommen Stokkan, gnr. 55 bnr. 2 i Inderøy.

Hensikten med endringen er å regulere inn område for deponering av rene jord- og steinmasser. Reguleringsendringen innebærer at planområdet for Stokkan steinbrudd utvides fra
38.700 m² til ca 50.000 m².

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Idar Berg, tlf. 913 75 341. Eventuelle merknader sendes til idarberg65@gmail.com innen 31. januar 2021.

Skjema