A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Organisering

4871715.jpg

Prosjektet er organisert i en prosjektgruppe/styringsgruppe og en arbeidsgruppe. 

På denne siden finner du mer informasjon om samarbeidet mellom kommunene i prosjektet og hvordan kurset har vært organisert.

 

I prosjektgruppa har alle lederne fra Innvandrertjenestene og Voksenopplæringene i alle de fire Innherreds-kommunene deltatt.

I tillegg har NAV-kontorene blitt invitert med på møter i prosjektgruppa.

Arbeidsgruppa har bestått av kursarrangør Maurtuva Vekstgård AS og prosjektleder/koordinator fra Inderøy kommune.

Arbeidsgruppa har underveis fått veiledning og hjelp fra Inderøy videregående. Prosjektet har også samarbeidet med helse og omsorgstjenesten i kommunene.

Vedlagt finner du beskrivelser av modellen for samarbeid, metodikk benyttet på kurset og beskrivelse av målgruppa og rekrutteringsrutiner.

 

Skjema