Orientering fra flyktningetjenesten

Vi vil gjerne orientere litt om det vi vet om de flyktningene som kommer til Mosvik i løpet av desember.  

Alle de som kommer til Inderøy i 2015 er fra Eritrea.  De har bodd i flyktningemottak i Trøndelag, og har fått innvilget oppholdstillatelse. 

I det som tidligere var avlastningsbolig vil det bo en mor med to barn. Det bosettes to unge kvinner i omsorgsleilighetene. I det tidligere kommunehuset arbeides det nå for å klargjøre 12 hybler, hvor det skal bo unge, voksne menn.

Fra 15. januar 2016  skal de voksne til Straumen for å delta på norskundervisning. Noen av de kan allerede litt norsk. De har mottatt undervisning på mottakene. Noen av de som bosettes i Mosvik snakker engelsk. I tiden før 15. januar kommer vi til å bruke en del tid på at de skal gjøre seg kjent. De skal få informasjon om kommunen og det norske samfunnet.

Vi kommer også til å prøve å få til aktiviteter på fritiden for gruppen. Da er vi avhengig av hjelp fra dere som bor i bygda.Vi håper innbyggerne i Mosvik, Mosvik Frivilligsentral og frivillige organisasjoner i bygda vil bidra ved å ta godt imot de som bosettes. Vi har erfaring fra at ildsjeler og frivillige organisasjoner har gjort veldig mye positivt for de flyktningene som er bosatt på Straumen. Vi håper og tror at dette kan videreføres til Mosvik.  

Knut Langlid (741 24 259 / 91 00 97 10 ) er kontaktperson ved flyktningetjenesten

Skjema