A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Overordna leseplan _bilde

Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt

Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 – 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

 

Planen har en helhetlig tenkning rundt språk- og begrepsutvikling i barnehagen og leseopplæring i grunnskolen. Den skal ha et sterkt fokus på lesing og lesing i alle fag. Den er ingen plan for norskfaget, men en plan som retter søkelyset mot lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag på alle trinn, fra barnehagen og gjennom hele grunnskoleløpet.

 

Det er klare sammenhenger mellom språk og lesing. Barna skal møte en barnehage som arbeider bevisst med språk- og begrepsutvikling, og elevene i skolen skal ha systematisk leseopplæring som baseres på syntetisk lesing.

 

Målsettinga i Inderøy kommunes Kvalitetsplan for grunnskolen er at Inderøyskolen skal heve leseferdighetene til elevene.

Det er blant annet et mål at flere elever presterer på middels og høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver.

 

Overordna leseplan. Oppdatert versjon juni 2018.

Skjema