A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Partiene og partigruppene i kommunestyret

I kommunestyreperioden 2019 - 2023 er seks partier representert i Inderøy kommunestyre.
Disse er: Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV - Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.

Gruppeledere i kommunestyret:

Senterpartiet:
Gruppeleder Petter Vesterås
tlf. 92 62 74 99
e-post: petter.vesteraas@gmail.com

Arbeiderpartiet:
Gruppeleder Signar Tormod Berger
tlf. 48 13 87 50
e-post: signar@mosvik.com

SV - Sosialistisk Venstreparti:
Gruppeleder Siv Furunes
tlf. 99 50 62 75
e-post: siv.furunes@ntfk.no

Høyre:
Gruppeleder Geir Jostein Ørsjødal
tlf. 92 85 55 87
e-post: geir.1975@gmail.com

Kristelig Folkeparti:
Gruppeleder Terje Bekkevold
tlf. 97 12 63 23
e-post: tebekk@gmail.com

Miljøpartiet De Grønne:
Gruppeleder Bjørg H. Olsrud
Telefon: 90 12 17 68
e-post: bjorg.olsrud@gmail.com

 

Partiledere for lokalpartiene i Inderøy:

Inderøy Senterparti:
Partileder Petter Vesterås
tlf. 92 62 74 99
e-post: petter.vesteraas@gmail.com

Inderøy Arbeiderparti:
Partileder Mads Arild Nervik
tlf. 45 60 07 92
e-post: mads.nervik@mosvik.net

Inderøy SV - Sosialistisk Venstreparti:
Partileder Margareth Halle
tlf. 97 58 02 56
e-post: margareth.halle@gmail.com

Inderøy Høyre:
Partileder Geir Jostein Ørsjødal
tlf. 92 85 55 87 
e-post: geir.1975@gmail.com

Inderøy Kristelig Folkeparti:
Partileder Terje Ljøkjell
tlf. 92 44 38 93
e-post: terje.ljokjell@gmail.com

Miljøpartiet De Grønne:
Partileder Bjørg H. Olsrud
tlf. 90 12 17 68
e-post: bjorg.olsrud@gmail.com

Skjema