Partssammensatt utvalg

2010-11-03
Fellesnemndas partssammensatte utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom nye Inderøy kommune som arbeidsgiver og de ansatte.