error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Pasient- og brukertilfredshetsprisen 2015

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag skal tildele Pasient- og brukertilfredshetsprisen for 2015. Dette er femte gang prisen skal deles ut. Prisen for 2015 vil bli delt ut i januar 2016 og består av maleri, diplom og blomster.

Pasient- og brukerombudet skal bidra til at pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet ivaretas overfor statlig spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasient- og brukertilfredshetsprisen er ment å stimulere til innsats for pasienters og brukeres opplevelse av tilfredshet. Tiltak bør være varige og ha eksempelverdi.

Det er ombudet, og ei referansegruppe med personer fra Helse Nord-Trøndelag HF, kommunesektoren og Nord-Trøndelag fylkeskommune, som vurderer priskandidater. Det kan fremmes forslag på et stort spekter mulige prisvinnere: Enkeltpersoner og grupper som jobber med helse og omsorg, enheter og avdelinger i kommuner og sykehus eller andre tjenesteytere og instanser som oppleves å ha lagt ned en prisverdig innsats til beste for pasienter og brukere i Nord-Trøndelag.

Pasient- og brukerombudet inviterer igjen befolkning, pasienter, brukere, organisasjoner, personell og tjenester til å foreslå kandidater. Begrunnet forslag bes meldt pr. brev eller e-post til Pasient- og brukerombudet innen 20. november 2015.

Prisens statutter finnes vedlagt.

Kontaktinformasjon til Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag:
Postboks 2568, 7735 Steinkjer
Telefon: 74111460

nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no
www.pasientogbrukerombudet.no

 

Skjema