error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Permisjon

Når ansatte på skolen finner det forsvarlig, kan en elev innvilges permisjon fra opplæringen med inntil 2 uker. Hvis det søkes om lenger permisjon, og Inderøy kommune innvilger permisjon ut over 2 uker, må eleven skrives ut av skolen. Foresatte må ta over ansvaret for opplæringen i hele fraværsperioden. Nedenfor finner du søknadsskjema og mer utfyllende info.

Reglement for permisjon fra opplæringen
Permisjonsregler.pdf


Søknad om fri fra opplæringen
Søknad om permisjon for inntil 2 skoledager kan innvilges av kontaktlærer. Søknaden kan da skrives i elevens meldingsbok.

Ved søknad om permisjon lenger 2 skoledager, skal rektor eller rådmann fatte vedtak. Ved slike søknader skal man alltid bruke det felles kommunale søknadsskjemaet for permisjon fra opplæringen.


Søknadsskjema for permisjon i mer enn 2 skoledager
Soknadsskjema_permisjon_fra_pliktig_opplaring.pdf     Gi beskjed hvis du trenger å få tilsendt en papirkopi.

Ferdig utfylt skjema leveres på skolen.

Skjema