error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Nærmiljøanlegg i Verdalsgrenda_350x263

Plan for idrett og fysisk aktivitet - høring

Utkast til Temaplan for idrett og fysisk aktivitet er utarbeidet og legges ut til høring. Høringsfrist er 5. november.

Plan idrett og fysisk aktivitet.pdfDet er utarbeidet foreløpig utkast til temaplan for Idrett og fysisk aktivitet. Planen er formelt en temaplan under kulturplanen. Forslaget behandles i komite Folk sitt møte 21. oktober. I den grad dette vil medføre endringer blir denne saken oppdatert på kommunens hjemmeside.

Endelig behandling i Hovedutvalget vil kunne skje i november med sikte på sluttbehandling i kommunestyret i desember.

I planen er formulert en del foreløge forslag til kommunal medvirkning og prioriteringer. I handlingsprogrammet er det foretatt prioritering for utbygging av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Handlingsprogrammet vil være styrende for kommunens prioritering av søknader om spillemidler.

Organisasjoner og enkeltpersoner blir bedt om tilbakemeldinger om:

- Forslag til nye tiltak

- Forslag til endrede prioriteringer

- Behov for oppretting av faktagrunnlag

Tilbakemeldinger sendes postmottak@inderoy.kommune.no innen 5. november.

Les:

Temaplan for Idrett og fysisk aktivitet.

 

 

 

Skjema