error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Nytt bilde

Planforslag til høring - Reguleringsplan for fv. 761 Sakshaug skole (Straumen) - Li prestegård i Inderøy kommune

Med hjemmel i Plan- og Bygningsloven §3-7 og §12-10, kunngjøre vi offentlig ettersyn og

høring av planforslag for fv. 761 Sakshaug skole – Li prestegård.

Planforslag legger til rette for bygging av en gang- og sykkelveg mellom Sakshaug skole i

Straumen, og kryss mellom fv. 761 og fv. 233. Planforslag er utarbeidet av Statens vegvesen

i henhold til PBL §12-3 og med hjemmel i PBL §3-7 1. led.

Planmateriale er tilgjengelig på vegvesen sin nettside http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

under «høringer vegprosjekter ». Plandokumentene er også tilgjengelig på Inderøy Rådhuset,

Uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes innen 20. november til:

Statens vegvesen Region Midt

Postboks 2525

6404 Molde

Eller: firmapost - midt@vegvesen.no

Skjema