Faglig påfyll med professor Eirik Irgens ved NTNU

Planleggingsdag 12.august

Alle ansatte i Inderøybarnehagen var "samlet" for en felles planlegginsdag.
Vi var samlet gjennom både Teams og noen i Akset, og med Covid 19 og smittevernhensyn godt ivaretatt, så fikk vi en faglig interessant og veldig aktuell innføring i profesjonell klokskap.
Profesjonell klokskap utvikles når man både bygger yrkesutøvelse på kunnskap man har fått tilgang til gjennom utdanning og forskning, og på den praksisrelaterte kunnskapen man utvikler gjennom erfaring fra å håndtere praktiske og moralske utfordringer.
Det er ulike kjennetegn på utøvelse av profesjonell klokskap, og vi fikk en god og grundig gjennomgang i hva dette betyr for vår egen praksis og profesjon.
En fin og lærrerik dag, til god nytte ift videre utviklingsarbeid og kompetanseheving på barnehagen.


https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work/photos/a.107473249602722/1095362427480461/

Skjema