Planleggingsdag_13082019_I

Planleggingsdag i AKSET tirsdag 13. august

Tirsdag 13.september var det samling for alle ansatte i Inderøyskolen med tema Dysleksivennlig skole.

I tillegg til ansatte i Inderøyskolen, var det også ansatte bl.a. fra PPT, Inderøy kulturskole og barnehagene i kommunen, til stede.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette var ei bra økt!

Foreleser var Åsne Midtbø Aas som jobber som pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge. Hun er utdanna lærer, og har jobba som lærer og rektor i mange år. Engasjementet for dysleksisaken har hun gjennom å selv ha en sønn med dysleksi.

 Planleggingsdag_13082019_II.jpg

Vi fikk bl.a. en innføring i følgende:

-          Hva er lese- og skrivevansker; hvordan oppdage dette tidlig nok.

-          Følgevansker

-          Hva kan jeg gjøre i mitt klasserom?

-          Hvordan kan jeg som lærer bruke IKT som et godt verktøy for disse elevene?

-          Dysleksivennlig skole, et systemprosjekt

 

Foresatte fikk tilbud om informasjon om Dysleksivennlig skole mandag kveld; i Røra samfunnshus. Ca. 50 personer deltok i tillegg til rektorene.

 

Planleggingsdag_13082019_III.jpg

 

 

Skjema