error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Planstrategi 2016-2020, offentlig ettersyn

Inderøy kommune legger ut forslag til Planstrategi for 2016- 2020 til offentlig ettersyn. Planstrategien omfatter også planprogram for revidering av kommunens samfunnsdel.

Planstrategien inneholder strategiske valg og drøftinger knyttet til samfunnsutvikling, kommunesektorenes virksomheter og kommunens planbehov for valgperioden 2016- 2020.

Det settes en frist for uttale til 1. april 2016.

Merknader sendes postmottak@inderoy.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Inderøy kommune, postmottak eller til enhetsleder Kristin Volden tlf. 74 12 42 81

 

Planstrategi 2016 - 2020             Saksprotokoll - offentlig høring

Skjema