A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunal planstrategi 2020-2024_bilde

Planstrategi Inderøy kommune 2020-2024

Planstrategien har vært ute på høring til Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune. Kommunen har vurdert de merknadene som er mottatt. Kommunal planstrategi legges nå ut til offentlig ettersyn. Saken vil etter høringsfristen på 30 dager bli behandlet av Hovedutvalg Natur, Hovedutvalg Folk før planen til sist blir vedtatt av kommunestyret.

 

Frist for innspill settes til 20. juli 2020.

Merknader sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Spørsmål til planarbeidet eller ønske om tilsendt papirformat kan rettes til Inderøy kommune, postmottak eller til enhetsleder Audhild Slapgård audhild.synnove.slapgard@inderoy.kommune.no

 

Kommunal planstrategi 2020-2024 - offtenlig ettersyn

Kommunal planstrategi 2020-2024

Skjema