Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027

Høringsfrist: 15. januar 2024

Inderøy kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer skal revideres for perioden 2024-2027.

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende retningslinjer som har vært politisk vedtatt for perioden 2020-2023. For å sikre medvirkning og faglige innspill ble retningslinjene først gjennomgått av en gruppe bestående av:

  • Kommuneoverlege
  • Politikontakt
  • Leder psykisk helse og rus 
  • Erfaringskonsulent
  • Ungdomskontakt 
  • Næringssjef 
  • Sektorleder helse og omsorg 
     

Etter innspill fra gruppen og saksbehandler ble retningslinjene revidert og legges ut på åpen høring med høringsfrist to måneder. Retningslinjene skal behandles politisk første kvartal 2024. 

Forslag til retningslinje

Last ned Alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2027 (PDF, 2 MB)

Send inn høringssvar

Send inn høringssvar via skjema

Du kan også sende innspill via e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller pr post.

Inderøy kommune
Vennalivegen 7,
7670 Inderøy

Frist

15. januar 2024