Politikere, råd og utvalg

Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen er ordfører i Inderøy kommune

Unn-Elisabeth representerer Arbeiderpartiet og har kontor på rådhuset. 

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 

Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ordføreren representerer kommunen i mange fora og samarbeidsorgan, og arbeider med ulike utviklingsprosjekt på vegne av kommunen.  Ordføreren har også en viktig rolle som ombudsmann for innbyggerne, og derfor i mange arrangement og markeringer rundt om i Inderøy.

Tidligere ordførere i kommunen

Varaordfører er Geir Jostein Ørsjødal (Høyre) 

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører.  Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende.

Politikere i råd og utvalg:

Politisk informasjon, råd, utvalg og saksdokumenter ligger i Elements, vårt politiske dokumentsystem.

Administrasjonsutvalget (elements.no)

Eldres råd (elements.no)

Formannskapet (elements.no)

Hovedutvalg folk (elements.no)

Hovedutvalg natur (elements.no)

Kommunestyret (elements.no)

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne (elements.no)

Trafikksikkerhetsutvalget (elements.no)

Valgstyret (elements.no)

Kontrollutvalget (konsek.no)