A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Politisk behandling

 

Politisk behandling
Dato Styre/utvalg
11.12.2013 Kommunestyret
29.01.2014 Formannskapet
21.10.2014 Hovedutvalg Folk
10.12.2014 Kommunestyret
02.06.2015 Hovedutvalg Folk
03.06.2015 Formannskapet
15.06.2015 Kommunestyret
01.09.2015 Hovedutvalg Folk
02.09.2015 Formannskapet

 

Skjema