Arbeidsgruppe politisk og administrativ hovedstruktur

2010-11-03

Fellesnemnda har i møte 30.juni 2010 oppnevnt et politisk arbeidsutvalg for utrede politisk og administrativ hovedstruktur samt avklare omfang av overordnet planlegging i etablering av ny kommune.

Politisk arbeidsgruppe kulturbygging

2010-11-03

Fellesnemnda nedsatte i møtet 22.september 2010 en politisk arbeidsgruppe til å utarbeide en plan for kulturbygging rettet mot innbyggerne i de to kommunene.