error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Straumen sentrum

Presentasjon fra møte om bolyst og stedsutvikling på Straumen

«Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner»

Vedlagt finnes presentasjon som ble gitt på møte om bolyst og stedsutvikling onsdag 27. mars 2019.

 

«Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner»

Skjema