error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Prosjekt elektronisk meldingsutveksling i Inn-Trøndelag

Elektronisk meldingsutveksling, som betyr samhandling av pasientopplysninger, er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer.

Bakgrunn:
I 2010 inviterte helsedirektoratet de kommunene som deltok i samspillkommunene om å bli aktører i innføring av meldingsløftet i kommunen (MIK).
MUNT (Meldingsutveksling i Nord – Trøndelag) er en prosjektorganisasjon med faglig og teknisk kompetanse i elektronisk meldingsutveksling. De arbeider for at alle kommuner i Nord-Trøndelag etablerer elektronisk pasientjournal. Prosjektet er en regional utgave av Meldingsløftet i kommunene. De bistår samtlige kommuner i Nord – Trøndelag ved etableringen av elektronisk pasientjournal. Dette fra søknad til etablering, drift og rapportering.
Mål:
For å yte kvalitativ behandling og pleie til pasienten, er god diagnostisering og korrekt informasjon viktig. I dette inngår dokumentasjonsplikt som i dag er både på papir og elektronisk i pasientjournalen. God samhandling mellom de ulike profesjonene innad, og mellom aktørene i ulike nivåene i helse- og omsorgssektoren er målet (jmf Stortingsmelding nr 47 Samhandlingsreformen 2009).
Nasjonale strategier har fokus på å øke elektronisk meldingsutveksling, og det er uttalt målsetting at elektronisk samhandling skal være kanal for utveksling av pasientopplysninger. Hensikten er å skape forbedringer for pasienten og oppnå samfunnsmessige gevinster.

Endringer og satsinger arbeidsmessig i organisasjonen er nødvendig for å oppnå gevinst med implementering av elektronisk meldingsutveksling (Helse og omsorgsdepartementet, Lov om kommunale helse og omsorgstjenester). En helhetlig informasjonsutveksling bidrar til bedre informasjonsflyt og økt kvalitet på samhandling innen helse, rehabilitering og omsorg.
Vi oppnår:
  • Økt pasientsikkerhet
  • Korrekt og oppdatert informasjon i fagjournalene.
  • Kvalitativ informasjonsflyt i samhandling mellom profesjonene.
  • Færre avvik


Prosjektleder:
Janne Trana ble 01.09.12 ansatt som prosjektleder med 1 årig engasjement og hun kan treffes på telefon: 920 82 885.


Framdriftsplan:

Fase 1
Implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom fagsystemene til helse- og omsorgstjenesten og fastlegene i kommunen.
Fase 2
Basismeldinger mellom helse- og omsorgstjenesten og Helseforetaket
Pleie- og omsorgsmeldinger mellom helse- og omsorgstjenesten og DMS (Distrikts Medisinsk Senter)
Basismeldinger mellom DMS og Helseforetaket.
Fase 3 
pleie- og omsorgsmeldinger mellom helse- og omsorgstjenesten, Helseforetaket og DMS
Fase 4
Er meldinger mellom Helsestasjon – fastlege og Helseforetaket
Mellom privatpraktiserende fysioterapeuter-fastlege – helse- og omsorgstjenesten og helseforetaket.
 
Se lovverk og samhandlinsreformen nedenfor:

Statusrapporter:
 
Janne Trana
prosjektleder
 
 
 

Skjema