error_outline
20. januar kl. 08:35

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Integreringsprosjekter

Inderøy kommune samarbeider med de andre kommunene på Innherred; Steinkjer, Verdal og Levanger, om flere prosjekter innen integreringsfeltet. Vi ønsker å gi bosatte innvandrere i regionen bedre muligheter for utdanning og arbeid. Prosjektene er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

 

Skarnsundbrua-Inderoy-kommune

Våre integreringsprosjekt har som mål å etablere både arbeidsrettede kurs og bygge varige samarbeid mellom kommunene.

Prosjektene samarbeider også med Trøndelag fylkeskommune og NAV-kontorene i våre kommuner.


Vi utvikler og tester ut et samarbeid mellom kommunene om arbeidsrettede kurs for innvandrere. 

Ut fra tilbakemeldinger fra videregående skoler og næringslivet i regionen vår, har vi valgt å satse på arbeidsrettede kurs innen

  • renhold
  • salg og service
  • forkurs i helsefag.

I tillegg utvikler vi høsten 2021 en kursmodell og kursmateriell for et kurs i matfag/matproduksjon rettet mot matindustrien.

 

Våren 2021 fikk Innherredskommunene tildelt midler til prosjektet "Inkluderende Innherred".

Dette er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune og NAV, der vi sammen skal jobbe for å utvikle nye utdanningstilbud

og arbeidsrettede tiltak for innvandrere. 

 

Vi ønsker å dele mest mulig fra dette arbeidet med andre kommuner. 

På disse nettsidene vil vi i løpet av prosjektperioden legge ut informasjon om prosjektene, sammen med maler, skjema og læringsressurser. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om våre prosjekter, ta gjerne kontakt med prosjektleder integrering; Vibeke Arntzen.

Epost: vibeke.arntzen@inderoy.kommune.no

 

Skjema