Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal gi en samlet oversikt over de viktigste dokumentene i sammenslåingsprosessen.


Prosjektbeskrivelsen (sist revidert 22.11.11) inneholder blant annet målsettinger og mandat, prosjektorganisering, framdriftsplan og budsjett. Prosjektbeskrivelsen vil bli justert spesielt i startfasen.