Framside Nye Inderøy

Prosjektet kommunesammenslåing er avsluttet

Siste møte i prosjektledergruppen 1. mars 2012.

Prosjektet kommunesammenslåing ble formelt avsluttet 1.mars 2012, med felles møte mellom prosjektledelsen, 12 prosjektledere og tillitsvalgte. De fleste prosjektlederne har levert rapport og en evaluering av sitt eget og prosjektledelsen gjennomføring av prosessen. Selv om det har vært mye ekstraarbeid så sammenfatter følgende tilbakemelding prosessen med sammenslåing av kommunene:

"Samlet sett har alle impliserte grunn til å være stolte av sammenslåingsprosessen, som er gjennomført på rekordtid, uten «sammenbrudd» og med en flott brølløpsfeiring som krona på verket !"

Mye arbeid gjenstår imidlertid før alt er på plass i den nye kommunen. Enhetsledere overtar nå ansvaret for å de gjenstående tiltak som skal gjennomføres. Økonomisk ser det også ut til at vi holder oss innenfor den tildelte rammen på 14,5 mill. kr. Vi tar sikte på at en sluttrapport for prosjektet kommunesammenslåing vil foreligge høsten 2012.