Blank sjø

Prosjektet

Under denne fanen vil det finnes informasjon om det administrative arbeidet med sammenslåing av kommunene. Prosjektleder for sammenslåingsprosessen er rådmann i Inderøy Jon Arve Hollekim, mens Arnfinn Tangstad, fagsjef i Mosvik, er prosjektmedarbeider og har det operative ansvaret for prosjektet.