error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
epleblomster

Prosjektledersamling Kommunereform på Jægtvolden 16. juni

Fylkesmannen samlet prosjektlederne i fylket til en tredje samling på Jægtvolden sist onsdag. Fylkesmannen var representert ved Hans Brattås, Trude Mathisen og Sigrid Hynne.

Tema var oppgavemeldingen og status for kommunereformen i fylket. Distriktssenteret redegjorde for mulige virkemidler for å «kompensere» for et eventuelt nærdemokratitap som følge av kommunesammenslåinger. (Presentasjoner fra samlingen)

Fra fylkesmannns side ble kommunene på ny utfordret på framdrift og behov for å redusere antallet utredningsalternativer. Avgående kommunestyrer/formannskap oppfordres til å påse at fremdriften i utredningsarbeidet ikke forsinkes på grunn av kommende valg.

Når det gjelder grenseproblematikk ble presisert frivillighetsaspektet samtidig som lovens bestemmelser vedrørende initiativretten og behandlingskrav ble gjennomgått. Så langt er det «meldt inn» kun få områder i fylket som er aktuelle å vurdere.

Det kan virke som om kommunene i Nord-Trøndelag i all hovedsak fortsatt er i en aktiv utredningsprosess.  Fra Osen kommune ble varslet en politisk sak som åpnet for å stoppe videre lokal utredning; dvs konkludere med at Osen kommune fortsatt ville bestå som egen kommune.

Det er satt frist for ny rapportering på status fra kommunene til 10. august.

Det foreligger etter samlingen et nytt utkast til rapport-/utredningsmal som kunnskapsgrunnlag for beslutning om framtidig kommune. Dokumentet finnes nederst på denne nettsiden.

Skjema