error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kommunevåpen for Inderøy

Rådmannen orienterer september 2016

 • Status Hastadvegen

 • Skilting Mosvik

 • Regional næringsplan – høringssvar fra LLI

 • Eierstrategi Flyndra – redigert utgave etter kommunestyrevedtak

 • Ny anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger

 • Nærværsprosent og status i arbeidet knyttet til sykefravær

 • Statusoppdatering AKSET

 • Status opprettelse av Inderøy kulturhus AS

 • Tildelingspraksis ved søknad om kommunale tjenester, herunder kommunale boliger og opphold i institusjon

 • Søknad til KUD – pilotprosjekt samarbeid frivillighet kommune – utsatte barn og unge

 • Vedrørende barnebolig

 • Oppfølging av sak 54/16: Søknad om kommunalt tilskudd og forskudd til Skatebowl

 

Rådmannen orienterer med vedlegg finner du HER

Skjema