error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Budsjett_300x400

Rådmannens forslag til budsjett for 2015

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2015 samt økonomiplan for perioden 2015 -2018 tirsdag 11.11.14.

Budsjett for 2015 kan sammenfattes slik:

  • Fra «relativt» gode år – til normalisering og økonomisk stramhet
  • Betydelige investeringsvolumer – men nedtrapping i nivå fra gjeldende 4 års periode. Knapt nye prosjekter
  • En sterk rente og avdragsutvikling, og en viss pensjonskostnadsvekst, betales via
    •  reduksjon i driftsrammer
    • eiendomsskatt på bolig fra 2016

Budsjettet skal behandles politisk og legges ut på høring etter at formannskapet har behandlet dette 26.november. Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken 10. desember.

Klikk her for å laste ned:

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Saksframlegg til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Skjema