error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 -2019

Rådmannens budsjettforslag for 2016 og økonomiplan 2016-2019 foreligger.

Budsjett og økonomiplanen kan sammenfattes slik:

  • Betydelig investeringsvolum, men nedtrapping i nivå fra 2017.
  • En sterk rente og avdragsutvikling, og en viss pensjonskostnadsvekst, betales via
    • reduksjon i driftsrammer
    • eiendomsskatt på bolig fra 2017
  • Forslag til strukturendringer innen oppvekst fra 2017 og bistand og omsorg fra 2018.

Budsjettet skal behandles politisk i november og desember. Etter formannskapets møte 25. november legges budsjettet til alminnelig ettersyn.
Kommunestyret fatter endelig vedtak i saken 11. desember.


Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Rådmannens presentasjon

Skjema