error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat FAU 030912

Referat fra 1.møte i FAU Lyngstad skole – 03.09.12.

Tilstede: Grethe Tessem – 7.klasse.
Monica Ulstad – 6.klasse
Anne Sissel Verstad – 5.klasse (vara for S.H. Kirknes)
Magnhild Sem – 4.klasse
Ann Magret Wist – 3.klasse
Marianne Haugseth – 2.klasse
Ellen Sakshaug – 1.klasse (ref.).
Bjørn Steinar Røvik, rektor – invitert til møtet.

Konstituering:
Leder: Marianne Haugseth Stiller i s.u.
Nestleder: Monica Ulstad Stiller i s.u.
Kasserer: Svein Harald Kirknes
Sekretær: Ellen H. Sakshaug

Hyppighet på FAU-møtene:
Legger seg på samme ”mal” som før – dvs. 3 møter på høsthalvåret/3 møter vårhalvåret. Dersom det skulle dukke opp behov for flere kalles det inn til dette.

Ansvarsområder klassevis:
1. og 2.klasse: Ryggahaugen
3. og 4.klasse: Ballbingen. Islegging av denne.
5. og 6.klasse: Sykkelbane.
7.klasse: 17.mai.
Klassekontaktene er ansvarlig for at ting ”settes i gang”.

Det ble bestemt at ansvarsområdet for sykkelbanen ”legges brakk” en periode – da sykkelbanen av forskjellige årsaker ikke er i bruk i skoletiden. Sykkelbanen kan heller ikke flyttes, da det er en klausul på 20 års bruk – grunnet den er bygget på tippemidler. Isteden bør en se på andre alternative arenaer. Vår nye vikarierende rektor har søkt om midler t il utrustning/oppgradering av lekeapparat. Hva dette er kommer det nærmere informasjon om dersom midlene blir bevilget.

17.mai-komiteen blir bestående av 2 familier i 2013, dette blir GARANTERT for lite . Foreslår at 5 familier fra nåværende 6.klasse blir med i komitèen – disse fritas selvfølgelig i 2014. Monica tar saken opp i klasseforeldremøte med 6.klassen i høst.

Foreldreskole:
Nytt av året er foreldreskole – dette er for foreldre til barn i 1. og 8.trinn. Handler mye om info fra samarbeidspartnere – barnevern/PPT/helsestasjon/SFO.
Tirsdag 18.09.12: Sammenslåingskveld. Bli kjent. Tor Wibe holder et foredrag/fortelling for foreldrene.
Mandag 24.09.12: PPT, helsestasjon, SFO
Mandag 01.10.12: Foreldremøte?? Ikke fastlagt.Div. saker:
• Kjøring i Skolegården
Det bes om at det ikke kjøres i skolegården i skoletiden (frem til kl. 1700).
Dette gjelder både foreldre, søppelbil, melkebil og andre som måtte ha behov for å komme til skolen i løpet av dagen. I første omgang prøver man å skilte om innkjøring forbudt.
Melk kan settes av utenfor området. Elever kan ha fast oppgave med å hente denne – må ha fast klokkeslett for leveranse.
Søppelbil trenger i det hele tatt ikke kjøre over skolegården, da søppeldunkene står langt utenfor skolegården !!!
• Ryggahaugen: Skolen / barnehagen bør ta en runde. Noen ødeleggelser i løpet av sommeren. Mulig noe slitasje også kanskje??
• Ballbinge: Fungerer med nye lister.
• Miljøutvalg: 2 repr.fra elevråd, 2 foreldre, 2 ansatte. Dette er en forlengelse av s.u.
• Gapahuk: Ny gapahuk i Snertinga (4H) kan være et turmål for elevene – spesielt for de største elevene.
• Taubane: Settes opp av Åsmund i nærmeste fremtid. Mulig han må ha noe praktisk hjelp. Ber om at han da kontakter foreldre som kan gjøre dette (5.og 6.klasseforeldre).

Skjema