error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte 12.01.2012

Referat fra FAU møte ved Inderøy Ungdomsskole torsdag den 12.1.12
Tilstede: Sonja Hollås (8A), Kirsti Grøtan (8B), Mariann Strøm (8D), Randi Verstad (9C), Eva Indgul (10A), Odd Arne Winje (10B), Heidi Fossum Andreassen (10C).
Gjest: Rektor Harald Einar Erichsen

Det ble behandlet to saker i kveld, saker som skal opp til behandling i SMU mandag 16.1
Sak 1/12 Ny søknad om forsøk – Gla´pakken
Saken ble gjennomgått av Rektor, med vekt på forskjellene på denne nye søknaden opp mot den forrige, samt grunngitt årsaken til at ny søknad sendes. Dette fordi foreldrerepresentantene fikk utlevert komplette saksdokumenter først nå i kveld.
FAU er generelt positiv til søknadsinnholdet, og gir skolens pedagogiske personell tillit til at forslaget til timefordeling er fornuftig.
Konklusjon: FAU gir de tre representantene i SMU tillit til å stemme i saken ut fra debatten i SMU

Sak 2/12 IKT reglement ved Inderøy Ungdomsskole
Denne saken ble rettet fordi det har blitt et tydelig behov for å regulere aktiviteten på skolens datarom. FAU ser behovet, men og mener at skolen gjerne kan bruke disse som regler til oppslag på datarommene, og bruke disse som regelverk og ordensreglementet som grunnlag for evt. nødvendige reaksjoner. Det henvises til pkt 3.2.5 til 3.2.8. FAU ønsker imidlertid ikke å vedta et slikt regelsett nå, delvis fordi dette behovet delvis dekkes gjennom ordensreglementet, og delvis at det i pkt 3.2.8 i kommunens ordensreglement er nevnt at Inderøy kommune skal vedta felles nettvettregler for alle skolene i kommunen.
Innstilling: FAU innstiller at saken utsettes til de felles nettvettreglene i Inderøy Kommune er vedtatt, for så å ta saken opp på nytt til vurdering om et utfyllende regelverk trenges. I så fall må dette regelverket tilpasses slik at det fanger både bruk av skolens utstyr, og alt privat utstyr som medbringes til skolen, som kan brukes til trafikk på internett. Herunder kan nevnes mobil- og smarttelefoner, nettbrett og bærbare pc’er og mac’er. Det er også sterkt ønskelig fra FAU at det vurderes blokkeringer mot uønsket nettrafikk i skolens brannmur- og sikkerhetssystemer.

Neste FAU-møte er 2.2.12 kl 1900 på Ungdomsskolens personalrom
Foreløpig agenda:
• Evaluering Juleball
• Tema energidrikker i skoletiden

Ref. Odd Arne Winje

Skjema