error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget 01.12.2009

Møtet ble flyttet fra 24.11. til 01.12.09 pga. mange forfall på opprinnelig dato.

Til stede:
Karen Bach, Hans Skogvold, Jan Harald Skagen, Odd Arne Winje, Jorunn By, Paul Sagen, Wigdis Huseth, Harald Einar Erichsen og Marit Wik.
Meldt forfall: Egil O. Kvam.


Sak 06/09 Skolens årsmøte
- Fortsettelse sak 03/09 og 05/09

Paul Sagen delte ut et informasjonsskriv om hvordan arbeidet internt i skolen vil gå framover mot årsmøtet. Det er nedsatt en komitè bestående av elever og ansatte.
Av viktige tema som ble diskutert var spørsmålet om vi kan ta inngangspenger av foreldrene. Samarbeidsutvalget besluttet å ta kr. 50,- i inngangspenger fra foreldrene. Inntekten skal bl.a. gå til å dekke skolegang for klassenes fadderbarn på Christ University i India. Det vil også bli gitt informasjon om dette samarbeidet i anledning skolens årsmøte.

Sak 07/09 Informasjon ved rektor

• Nasjonale prøver viser at elevene ved Inderøy ungdomsskole presterer jevnt med og bedre enn gjennomsnittet av prestasjoner for landets 8.klassinger. Rektor mener det over år kan leses trender i utviklingen som kan bidra til å forstå hvor vi må gjøre en ekstra innsats. Videre vil resultatene for den enkelte elev bli brukt i veiledningen av denne.
• Vi har blitt MOT-skole, og vi markerte dette på Mot-til-å-glede-dagen 23. november.
• Kollegiet har blitt kurset i temaet angst og skolevegring. Dette er et tema vi ser behov for å lære mer om. Flere elever sliter på forskjellig vis, og dette kan i enkelte tilfeller føre til skolevegring.
• Alle elever som ønsker det er nå vaksinert mot svineinfluensaen.
• Mosvik kommune vurderer å kjøpe skoleplasser for ungdomsskoleelever ved Inderøy ungdomsskole. Rektor vil sammen med leder for FAU møte foreldre, politikere og skole fra Mosvik i et informasjonsmøte den 2. desember.

Neste møte blir tirsdag 12. januar kl. 18.00-20.00

Ref.:


Harald Einar Erichsen
Rektor

Skjema