error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget 19.11.2008

 

Til stede                            
Elevråd:                                          
Foreldreråd: Ketil Schjei, Ann Helen Gausen
Underv.personalet: Kirsten Hindberg,
Inderøy kommune: Egil Kvam, Harald Einar Erichsen
Andre ansatte: Rannveig Klepp
 
Sak 09/08                   Valg av nestleder
 
Under konstitueringen av samarbeidsutvalget ble det ikke valgt nestleder. Forslag på Egil Kvam.
Vedtak:
Egil Kvam velges som nestleder for samarbeidsutvalget.
 
 
Sak 10/08                   Tema for skolens årsmøte
Samarbeidsutvalget vedtok i forrige møte å sende saken til elevråd, lærerråd og foreldreråd for å få inn forslag på tema. Det forelå innspill fra alle parter til dette møtet. Samarbeidsutvalget drøftet innkomne innspill. Mange forslag på tema har vært tatt opp tidligere, som for eksempel GAP, rus, og ungdoms bruk av internett. Dette er viktige tema som gjerne kan gjentas etter hvert. Samarbeidsutvalget valgte i år å planlegge videre med utgangspunkt i temaene helse/kost/oppvekstmiljø. Fram til neste møte undersøkes mulighetene til å få foredragsholdere innenfor disse temaene.
 
Sak 11/08                   Nasjonale prøver/brukerundersøkelsene
 
Nylig ble skoleresultatene fra årets nasjonale prøver for elever på 8. årstrinn offentliggjort i media. Avisene bruker resultatene til å rangere skolen. Rektor er av den oppfatning at resultatene fra årets nasjonale prøver kun i liten grad kan brukes til å fastslå hvorvidt vi har en god skole. Først om vi legger resultatene over flere år til grunn kan vi fastslå trenden for vår skole. I år kom vi ut med resultater over fylkesgjennomsnittet i alle tre fag. Om vi skal trekke noe ut av dette kan vi si at dette viser at barneskolene gjør en god jobb i å forberede elevene til det faglige nivået i ungdomsskolen.
Brukerundersøkelsene gir en del signaler til oss om elevenes, heimenes og lærernes oppfatning av viktige forhold ved skolen. Undersøkelsene gjennomføres igjen i vårhalvåret 2009, og da er det om å gjøre å få flest mulig til å besvare disse.
 
Neste møte i samarbeidsutvalget blir onsdag 10.desember kl. 18.00-20.00.
 
 
Harald E. Erichsen
Ref.

Skjema