error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget 22.10.2008

 

Til stede                            
Elevråd:                                                                      
Foreldreråd:                       Ketil Schjei, Anne Jorid Næss, Ann Helen Gausen
Underv.personalet:           Kirsten Hindberg, Bjørn Steinar Røvik
Inderøy kommune:            Egil Kvam, Harald Einar Erichsen
Andre ansatte:                    Rannveig Klepp
 
Sak 05/08 - Konstituering av nytt styre
Det ble først referert fra Opplæringslova, kap. 11, § 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar og §11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar. Samarbeidsutvalget ved Inderøy ungdomsskole vedtok i sak 17/07 at det også skal fungere som skolemiljøutvalg.
 
Ny leder:                       Rannveig Klepp (1 år)
Sekretær:                    Harald E. Erichsen
 
Øvrige medlemmer av styret:
Elevrepresentanter:                                             Mari Raavand, Ingvild Amaile Stavran
Foreldrerepresentanter:                                     Ketil Schjei, Anne Jorid Næss, Ann Helen Gausen
Lærerrepresentanter:                                         Kirsten Hindberg, Bjørn Steinar Røvik
Kommunens representant i tillegg til rektor: Egil Kvam.
 
Sak 06/08- Utveksling av kontaktinformasjon
Det ble vedtatt at innkalling og referat til samarbeidsutvalget kan sendes pr. e-post.
 

Kirsten Hinberg
Vestgårdv. 34B
92217708
kirsten.hindberg@inderoyskolen.no
Ann Helen Gausen
Nessetv. 1131
41643953
ann.h.gausen@stud.hint.no
Ketil Schjei
Sundsnesv. 27
97087321
ketil.schjei@ntebb.no
Egil Kvam
Vennav. 7
92653850
egil.k@online.no
Bjørn Steinar Røvik
Kvistadbakkan 77
97747073
bjorn.steinar.rovik@inderoyskolen.no
Anne Jorid Næss
Trøav. 7
98622957
anne.jorid.naess@ntebb.no
Rannveig Klepp
Sakshaugv. 53
95880285
rannveig.klepp@inderoyskolen.no
Mari Raavand
 
 
 
Ingvild Amalie Stavran
 
 
 

 
Sak 07/08- Tema for skolens årsmøte
Samarbeidsutvalget vedtok å sende saken til elevråd, lærerråd og foreldreråd for å få inn forslag på tema. Frist for å komme med forslag: onsdag 19. november. Dato for skolens årsmøte blir 18. februar.
 
Sak 08/08 - Rektors budsjettkommentarer
Rektor gikk gjennom sine innspill til rådmannen i forbindelse med arbeidet med budsjett 2009.
Mange områder på skolen trenger opprusting, spesielt forholdene knyttet til arbeidsplasser for de ansatte. Andre viktige områder som må oppgraderes er Anda (luftkvalitet), kontorlokaler for administrasjon og helsesøster, møtelokaler, garderober knyttet til idrettshall og idrettsanlegg, grupperom (lydskjerming), heis (Ekornet), skolekjøkken m.m. Utvendig er det behov for vedlikehold på faseder og tak. Bak skolen er det også planlagt oppsatt et hus knyttet til Prestlia. Dette skal bl.a. romme sanitærrom.
I budsjettforslaget legger rektor inn føringer for at det i 2009 nå utarbeides planer for nødvendige tiltak, mens det i 2010 bør avsettes midler til utbygging og ombygging av skolens administrasjonsfløy, inklusive utbygging av nye arbeidsplasser for lærerne.
 
Harald E. Erichsen
Ref.

 

Skjema