A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Avløsning ved sykdom og fødsel o.l.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløyser når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet eller syktbarn. 

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har næringsinntekt fra jordbruk - eller gartnerivirksomhet ikke kan delta i arbeidet fordi

  1. er sykemeldt fra arbeid i foretaket
  2. er gravid og får svangerskapspenger
  3. får foreldrepenger eller kontantsøtte ved fødsel
  4. har omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel
  5. følger barn til legeundersøkesle eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade hos barn
  6. har omsorg for barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom
  7. har dødd

Forskrift:  Tilskott til avløysing

Skjema: Skjema for avløsning under sykdom.

 

 

Skjema