A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Arkeolog Inger Marie Kimo registrerer arkeologiske kulturminner

Registrering av arkeologiske kulturminner i Mosvik

Som ledd i oppfølgingen av Inderøys kulturminneplan fra 2019, har Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune inngått et samarbeid om systematisk registrering av arkeologiske kulturminner i Mosvik. Arkeolog Inger Marie Kimo startet opp arbeidet i juli, og vil fortsette utover høsten.

Velkommen til åpent møte 12. september kl. 19, på Kaldalsstua.
(Foto: Hanne Haugen/Trøndelag fylkeskommune.)

Mange kommuner fikk sine kulturminner registrert til Økonomisk Kartverk på 1970-80-tallet, som f.eks. tidligere Inderøy kommune ble, men dessverre ble ikke Mosvik registrert den gangen. En systematisk registrering og kartfesting av kulturminnene er viktig både for en god forvaltning og saksbehandling, og for formidling av kulturminnene og kulturlandskapet.

Arkivsøk og innmåling med GPS
Vi har en del opplysninger fra ulike arkiv og publikasjoner om kulturminner i Mosvik, men de fleste av disse er ikke kartfestet i moderne digitale kart. Vi tar utgangspunkt i de opplysningene vi allerede har, og der er det mye spennende, men vi tar gjerne imot nye tips fra lokalbefolkningen!

Fylkeskommunen tar ansvar for det meste av arbeidet, og vi starter så smått allerede i juli, men tar også ei økt til høsten. Noe av arbeidet kan vi gjøre fra kontoret med sjekk av arkivopplysninger opp mot laserskann (lidar) og ortofoto av områdene. Imidlertid bør nok en god del av opplysningene kvalitetskontrolleres og måles inn av en arkeolog ute på stedet. Disse kartdataene må siden legges inn i kulturminnedatabasen Askeladden. På denne måten vil kulturminnene med kartfesting bli tilgjengelige f.eks. for all offentlig forvaltning og grunneiere, f.eks. gjennom Gårdskart, Kulturminnesøk eller kommunens GIS-løsning.

Åpent møte 
Mandag 12. september vil fylkesarkeologen gjennomføre et åpent møte i samarbeid med Inderøy kommune og Mosvik museum og historielag, der hun tar imot nye tips og informerer om arbeidet så langt. 

Har du tips om kulturminner i Mosvik eller spørsmål om registreringen, kan du kontakte arkeolog og prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune, Inger Marie Kimo, e-post ingkim@trondelagfylke.no, tlf. 95777306.

Skjema