Registrering av Inderøy næringslivs kontaktinformasjon

Arbeidsgruppen for Inderøy Utvikling og Inderøy kommune jobber med en komplett kontaktliste for Inderøys næringsliv. Hensikten er å kartlegge kompetansebehov og sende ut relevant informasjon om næringsutviklingsarbeidet. 
 
Skjema for innfylling av kontaktinformajson finner du her

Skjema