A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skjema nabovarsel

Regler for utlevering av eierinformasjon fra matrikkelen.

 
Etter matrikkelforskriftens § 12 skal utlevering av nabolister kun skje til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens § 30, og utleveringssaken skal registreres. Dette krever følgende av kommunen:
   
• Identifisering av formål
• Identifisering av personen som krever utlevering
• Arkivering av utleveringen
  
Henvendelser fra enkeltpersoner
 
• Sjekk hjemmelsgrunnlag for utlevering.
• Registrering av henvendelsen på skjema.
• Identifisering: Førerkort, pass, bankkort eller tilsvarende, alternativt sendes listen til registrert adresse
• Registrering arkiveres.
 
 
Henvendelser fra firmaer
Som for personer, men de kan registrere flere navn og e-post adresser som er legitimert til å motta på vegne av firmaet. I stedet for folkeregisteret sjekker man enhetsregisteret for firmaets adresse.
 
Skjema
 
Blanketten er en kombinert søknads- og registreringsblankett. Den kan brukes av personer eller foretak som skal søke om å få utlevert matrikkelinformasjon.
 
 
Ved å underskrive blanketten erklærer brukeren å ha akseptert det ansvaret som ligger i å få tilgang til bruk av matrikkelinformasjon.
 
Skjema sendes postmottak@inderoy.kommune.no eller direkte til saksbehandler.
 
 

Skjema